Psykologisk selvhjelp

Velkommen til psykolog Amund Bjerkes selvhjelpskurs. Hensikten med denne siden er å tilby internettbaserte selvhjelpskurs for ulike psykologiske problemstillinger. Kursene skal være et kostnadseffektivt og lett tilgjengelig alternativ til andre former for psykologisk hjelp.Gratis registering