Det er bortkastet og unødvendig å tro på en negative tanke som ikke er sann

Mange mennesker lar seg trakassere av sine tanker om seg selv, fremtiden eller omgivelsene. Ofte kan disse tankene være unødvendig negative, pessimistiske eller kritiske. Slike tanker kan vise seg på ulike måter: Det kan være snakk om ord og setninger som «dette går aldri» eller «de liker ikke meg». Man kan også å ha negative tanker fremstilt som indre bilder eller «filmer»; for eksempel av at de andre ler hånlig, eller at man ser seg selv mislykkes med noe.

Negative tanker, forventninger og tolkninger kan bidra til å skape angst. Det fine med tanker som er negative, er at det er mulig å utfordre dem. Man kan forsøke å finne ut om det negative man tenker er sant. Siden negative tanker kan skape angst, er det viktig å alltid stille seg kritisk til tankenes innhold.

Tenk så unødvendig og bortkastet tid det er å tenke negativt om deg selv og din egen situasjon, dersom det du tenker ikke er riktig! Tenk om du går rundt hele livet og tenker at du er mindreverdig, at alt går galt eller at du er i stor fare, og så stemmer det ikke!

Siden vi har en tendes til å fortelle oss selv ting som ikke er helt

sanne, er det en risiko for at vi utvikler unødvendig psykisk smerte.

Kognitiv terapi er en metode som er utviklet for å hjelpe mennesker som er plaget av slike negative forventninger, tanker eller tolkninger. Begrunnelsen for denne metoden er enkel: Dersom du har overdrevne negative tanker om deg selv, fremtiden eller omgivelsene risikere du å oppleve unødvendige vonde følelser som f.eks. tristhet, angst eller sinne. Siden de negative tankene ofte er feiltolkninger, vil mer realistiske og mer positive alternative tanker kunne føre til at du merker at følelsene også blir mer positive. I korte trekk går den kognitive terapien ut på at:

  • Du får en forståelse av hvilke negative tanker du har.
  • Du tester ut hvor realistiske disse tankene er
  • Du formulerer eventuelle alternative tanker som både er mer realistiske og positive.