Dine oppgaver fremover

  1. Lese all teksten.
  2. Besvar spørsmålene.
  3. Se instruksjonsvideoen for forventningsangstskjemaet
  4. Øv mest mulig med forventningsangstskjemaet
  5. Se instruksjonsvideoen for tankeskjemaet.
  6. Øv mest mulig med tankeskjemaet.

Husk, jo mer du øver, desto mer fremgang vil du merke. Vær tålmodig og forsøk å se hele prosessen under ett. Ikke bli skuffet selv om du ikke merker umiddelbar effekt. Husk også å at kurset i angstmestring vil fortsette med nye deler som er under utvikling. Du vil få beskjed når neste del er ferdig. Lykke til !